Kvalitetspolicy


Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi ger inte bara ”produkt”- service utan även ”personlig” service till kunden.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Vara servicevänliga
  • Hålla vad de lovar
  • Ge en korrekt information

 För att ständigt förbättras ska vi:

  • Följa upp kundordern
  • Ha en personlig utvecklingsplan
  • Vara lyhörda för kundens önskemål
  • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

 

Det kundfokuserade kvalitetsarbetet ska kännetecknas av kundfokus.

Vårt kvalitetsarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.