NYHET!

KMA Tjänst har nu utökat sina tjänster med en digital lösning. 

Detta innebär att vi nu även kanerbjuda alla våra kunder en digital lösning gällande kvalitet, miljö- och arbetsmiljödokumentation.

I praktiken innebär detta att dokumentationen, som ni tidigare köpt genom KMA Tjänst, numera även kommer att finnas tillgänglig för er på en digital plattform.

Vi på KMA Tjänst ser en stor fördel i detta genom att er administrationen blir så mycket enklare samt så finns stöd och hjälp nära tillgängligt, vi på KMA Tjänst kan omgående ge er hjälp och stöd via plattformen.    

KMA Tjänst  kommer att erbjuda tjänsten i form av två olika modullösningar, 

Modul 2  

KMA pärmen ligger digitalt med era kvalitets. miljö och arbetsmiljödokumentationer som projekten kräver. Detta innebär, i praktiken, att ni  skapar ett projekt på plattformen, väljer vilken dokumentation som kräv för projektet, ni arbetar med dokumentationen direkt på plattformen och lagrar informationen i ert skapade projekt. Ni kommer att kunna utföra era egenkontroller, avvikelser, fråga/svar, ÄTA, dagbok mm via dator, telefonen alt. surfplatta.  

Modul 1

Hanterar bl.a. ert systematiska arbetsmiljöarbete ,HR frågor, årshjulet, analyser, planer, kontroller, GDPR och  ni får tillgång till informationsvideor, mallar, checklistor mm.   Detta är ett system hanterar versionshistorik, kvittens, signering mm. 

Är du nyfiken och vill veta mera?

Slå oss en signal så berättar vi gärna mera. 

När pusselbitarna faller på plats då ser ser man helheten!


Navigera er gärna vidare i menyn ovan för mer information om bl.a. våra produkter och tjänster, kundreferenser , hur du kommer i kontakt med oss. Om du följer oss på Facebook. Linkedln eller Instagram så får du därigenom möjligheten att
ta del av både nyttig och användbar information gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Navigera dig vidare nedan. 

©Copyright 2018 KMA Tjänst AB