Dataskyddspolicy


Vi använder oss inte av dina personuppgifter ostrukturerat utan enbart för att fullfölja avtal oss emellan. Vi kommer inte heller att använda ditt personnummer som kundnummer och detta för att ytterligare värna om din integritet och skydda dig enligt GDPR:s regler. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i vårt kundregister längre än vad lagen kräver. Du har full rätt att begära ett utdrag från oss på hur och när vi delat dina uppgifter, begära en rättelse eller begära att vi raderar dina uppgifter.

KMA Tjänst AB kan ha ett så kallat personuppgiftsbiträde, vilket i praktiken innebär att den redovisningsbyrå som hanterar exempelvis vår fakturering, bokslut mm kan se de uppgifter som finns om dig i vårt kundregister. Den redovisningsbyrå som vi anlitar lyder under samma personuppgiftslag som oss och därmed så är dina personuppgifter skyddade hos dem på samma vis som hos oss.

Genom att ingå ett skriftligt eller muntligt avtal med KMA Tjänst AB som leverantör eller användandet av våra tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy samt att vi använder oss av elektronisk kommunikation för att skicka information till dig.


Varje personuppgiftsbehandling skall ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitetPersonuppgiftsansvarig hos KMA Tjänst AB är företagets VD

För ytterligare frågor eller information kan du kontakta oss via mail eller telefon. 

Läs mera om GDPR